Archief voor april, 2017

Praktische informatie

Praktische informatie

Elke maand start een intervisietraject, bestaand uit 4 sessies van 2 uur. Tussen de bijeenkomsten zitten meestal drie of vier weken. In deze tussentijd reflecteer je op de voorgaande bijeenkomst. Ook bereidt je een casus voor de volgende sessie voor. Elke groep heeft drie tot vijf deelnemers, en de kosten van het traject bedragen € 349,- (excl. Btw).

Contact

Vragen over Begeleide Intervisie? Benieuwd of wij iets kunnen betekenen voor jouw specifieke situatie of organisatie? Neem dan gerust contact op. Maatwerk leveren is voor ons geen probleem, en we overleggen graag over een oplossing waar jij blij van wordt.

Meld u hier aan voor de Begeleide Intervisie

pagina01

>> Lees meer

Bijscholing en PE

Bijscholing en PE

Begeleide Intervisie is een prima manier om aan je jaarlijkse bijscholingsplicht te voldoen, of dat nou voor het Kwaliteitsbureau CBM of je branchevereniging is.

pe-punten

>> Lees meer

Methode

Methode

Een intervisietraject bestaat uit een aantal sessies. Tijdens de eerste bespreken we de verwachtingen en persoonlijke leerdoelen van de deelnemers. Daarop baseren we de inhoud en focus van deze en de rest van de sessies.

De daaropvolgende bijeenkomsten staan telkens in het teken van één of meerdere casussen, die je kunt inbrengen uit je eigen praktijk. Onder leiding van de begeleider analyseer je met je groepsgenoten elke casus en kom je tot een oplossing. De begeleider zorgt ervoor dat de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van elke deelnemer bij het probleem betrokken worden. Elke sessie wordt afgesloten met een evaluatie.

‘Ik heb een specifiek probleem. Mag ik dat ook inbrengen?’

In principe kunnen we alle soorten werkproblemen behandelen. Dus niet alleen werkdruk, maar ook handelingsvraagstukken, ethische dilemma’s, de omgang met je cliënten, contact met allerlei relevante instanties en de hantering van schulden. Wat we bespreken hangt helemaal af van wat jij en je groepsgenoten belangrijk vinden.

Intervisie, Begeleide Intervisie of supervisie?

Begeleide Intervisie combineert de sterke kanten van intervisie en supervisie. Het uitgangspunt is het laagdrempelige en praktische van intervisie. Om de vrijblijvendheid van die aanpak tegen te gaan, zetten we deskundige begeleiding in. Daardoor worden leerervaringen optimaal benut en ga je naar huis met concrete adviezen om lastige situaties in je werk op te lossen.

Meld u hier aan voor de Begeleide Intervisie

pagina01

>> Lees meer

Bobeldijk biedt WMO-zorg in Zuid-Oost Utrecht

Bobeldijk Financiële Zorgverlening biedt nu ook financiële begeleiding aan in het kader van de WMO. Met een beschikking afgegeven door medewerkers van de wijk- en toegangsteams van de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede kunnen cliënten begeleiding inkopen bij Bobeldijk.

>> Lees meer

Derdenbescherming bij beschermingsbewind – wanneer behoort iemand het bewind te kennen?

Wanneer iemand onder bewind staat is hij niet langer gerechtigd om zelfstandig over zijn goederen (vermogen) te beschikken. Verricht de onder bewind gestelde persoon toch rechtshandelingen, dan zijn deze in beginsel ongeldig (art. 1:438 jo. 1:439 BW). Deze ongeldigheid kan echter alleen aan de andere partij worden tegengeworpen als deze het bewind kende of had behoren te kennen.

>> Lees meer