Bobeldijk biedt WMO-zorg in Zuid-Oost Utrecht

Bobeldijk Financiële Zorgverlening biedt nu ook financiële begeleiding aan in het kader van de WMO. Met een beschikking afgegeven door medewerkers van de wijk- en toegangsteams van de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede kunnen cliënten begeleiding inkopen bij Bobeldijk.

>> Lees meer

Derdenbescherming bij beschermingsbewind – wanneer behoort iemand het bewind te kennen?

Wanneer iemand onder bewind staat is hij niet langer gerechtigd om zelfstandig over zijn goederen (vermogen) te beschikken. Verricht de onder bewind gestelde persoon toch rechtshandelingen, dan zijn deze in beginsel ongeldig (art. 1:438 jo. 1:439 BW). Deze ongeldigheid kan echter alleen aan de andere partij worden tegengeworpen als deze het bewind kende of had behoren te kennen.

>> Lees meer

Ondernemers

Ondernemen is niet te vergelijken met werken in loondienst. Als ondernemer kunt u te maken krijgen met oplopende kosten en tegenvallende inkomsten. Wanneer uw budget krap begint te worden en zelfs vaste lasten onder druk komen te staan is het verstandig om snel aan de bel te trekken om erger te voorkomen. Het is beter om dit voor uw gevoel iets te vroeg te doen dan te wachten tot er grote achterstanden zijn ontstaan.

>> Lees meer