Diaconieën

Elke kerkelijke gemeente heeft gemeenteleden met geldzorgen. Als diaconie geeft u hen wellicht financiële ondersteuning. Bobeldijk Financiële Zorgverlening heeft ruime ervaring in het bijstaan van diaconieën en het werken voor diaconieën.

Hulp door de diaconie

U wilt dat gemeenteleden met geldzorgen niet voor hun hele leven door u worden ondersteund, maar op termijn weer zorg kunnen dragen voor hun eigen financiën. Onbedoeld kan financiële hulp (onderliggende) problemen in stand houden of er toe leiden dat de ontvanger van de hulp geen recht meer heeft op financiële regelingen van de overheid.

Bijstaan van de diaconie

Het kan ook zijn dat u als diaconie wilt ondersteunen, maar niet goed weet waar u in het specifieke geval wijs aan doet.  Wanneer u hulp wilt geven aan iemand binnen of buiten uw gemeente kunnen wij adviseren over wat de meest passende mogelijkheid daarvoor is. Ook kunnen wij als een klankbord voor de diaconie functioneren.

De diaconie als opdrachtgever

In de praktijk blijkt dat wanneer Bobeldijk Financiële Zorgverlening is betrokken bij diaconale zorg die (langdurige) wordt gegeven dit de verhouding tussen de betreffende persoon en de diaken ten goede komt. Als diaken hoeft u niet meer steeds bezig te zijn met regelen, maar komt u meer aan de andere aspecten van diaconale zorg toe. Het aanbieden van budgetcoaching of budgetbeheer aan gemeenteleden die om ondersteuning vragen zorgt er voor dat uw hulp langdurig effect heeft.

Mogelijkheden voor diaconieën

Uw diaconie heeft er baat bij dat er effectief wordt omgegaan met de geboden ondersteuning. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw gemeenteleden te helpen. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Wanneer er behoefte is aan eenmalig advies, is de Budget-APK een goed middel. Dit is een uitgebreide scan van de financiële situatie van de betreffende persoon en/of gezin in kaart te brengen. Per situatie wordt een advies uitgebracht over de meest geschikte aanpak. Soms is een meer intensieve begeleiding noodzakelijk om erger te voorkomen.

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wilt over wat Bobeldijk Financiële Zorgverlening voor u kan betekenen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Ervaringen met Bobeldijk Financiële Zorgverlening kunt u hier lezen.