Methode

Methode

Een intervisietraject bestaat uit een aantal sessies. Tijdens de eerste bespreken we de verwachtingen en persoonlijke leerdoelen van de deelnemers. Daarop baseren we de inhoud en focus van deze en de rest van de sessies.

De daaropvolgende bijeenkomsten staan telkens in het teken van één of meerdere casussen, die je kunt inbrengen uit je eigen praktijk. Onder leiding van de begeleider analyseer je met je groepsgenoten elke casus en kom je tot een oplossing. De begeleider zorgt ervoor dat de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van elke deelnemer bij het probleem betrokken worden. Elke sessie wordt afgesloten met een evaluatie.

‘Ik heb een specifiek probleem. Mag ik dat ook inbrengen?’

In principe kunnen we alle soorten werkproblemen behandelen. Dus niet alleen werkdruk, maar ook handelingsvraagstukken, ethische dilemma’s, de omgang met je cliënten, contact met allerlei relevante instanties en de hantering van schulden. Wat we bespreken hangt helemaal af van wat jij en je groepsgenoten belangrijk vinden.

Intervisie, Begeleide Intervisie of supervisie?

Begeleide Intervisie combineert de sterke kanten van intervisie en supervisie. Het uitgangspunt is het laagdrempelige en praktische van intervisie. Om de vrijblijvendheid van die aanpak tegen te gaan, zetten we deskundige begeleiding in. Daardoor worden leerervaringen optimaal benut en ga je naar huis met concrete adviezen om lastige situaties in je werk op te lossen.

Meld u hier aan voor de Begeleide Intervisie

pagina01