Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij staan voor u klaar en denken graag met u mee hoe onze financiële en juridische expertise u van dienst kan zijn. Bekijk ook onze kennisbank voor meer informatie. Wij ondersteunen zowel collega’s als familieleden bij beschermingsmaatregelen of het afwikkelen van nalatenschappen.


Beschermingsbewind

Beschermingsbewind kan een oplossing zijn wanneer u uw vermogensrechtelijke belangen niet meer goed kan waarnemen. De bewindvoerder regelt de financiën en behartigt uw belangen op dat gebied.

 

Mentorschap

Mentorschap gaat over uw niet-vermogensrechtelijke belangen. De mentor adviseert u op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en vertegenwoordigt u waar nodig.


Curatele

Anders dan bij beschermingsbewind en mentorschap wordt de betrokken persoon bij curatele handelingsonbekwaam. Hierdoor is dit de zwaarst mogelijke beschermingsmaatregel.

Afwikkeling nalatenschap

Het afwikkelen van een nalatenschap kan een ingewikkelde klus zijn. Of u dit moet doen als executeur of als erfgenaam, wij kunnen u ondersteunen bij de afwikkeling of het geheel van u overnemen. 


Testamentair bewind

Wanneer u vermogen wilt nalaten dat extra beschermd moet worden kunt u ons als testamentair bewindvoerder benoemen. 

Ook als u zelf benoemd bent als testamentair bewindvoerder kunt u de uitvoering hiervan aan ons overdragen.


Toezichthouder levenstestament

Wanneer u bevoegdheden op financieel of persoonlijk gebied aan anderen verleent kunnen wij optreden als toezichthouder. Zo is er toezicht, ook als u dat zelf niet meer kunt.


Notariële volmacht

Met een notariële volmacht of levenstestament kunt u de behartiging van uw financiële en/of persoonlijke belangen aan een ander toevertrouwen. Wij kunnen dit voor u uitvoeren. 

U bepaalt zelf welke bevoegdheden u geeft en onder welke voorwaarden deze gebruikt mogen worden.


(Juridisch) advies

Als specialist in beschermingsbewind, mentorschap en curatele adviseren wij u graag over uw specifieke situatie en kunnen wij meedenken over oplossingen. 

Dit doen wij voor zowel beroepsmatige bewindvoerders als voor familieleden. 

Winkelwagen