Diensten in detail

Lees meer over wat wij als Bobeldijk Financiële Zorgverlening u kunnen aanbieden.

Beschermingsbewind​

Beschermingsbewind kan een oplossing zijn wanneer u uw vermogensrechtelijke belangen niet meer goed kan waarnemen. De bewindvoerder regelt de financiën en behartigt uw belangen op dat gebied.

Mentorschap

Mentorschap gaat over uw niet-vermogensrechtelijke belangen. De mentor adviseert u op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en vertegenwoordigt u waar nodig.

Curatele

Anders dan bij beschermingsbewind en mentorschap wordt de betrokken persoon bij curatele handelingsonbekwaam. Hierdoor is dit de zwaarst mogelijke beschermingsmaatregel. Curatele heeft zowel betrekking op de financiële als op de persoonlijke belangen.

In veel gevallen is een bewind in combinatie met mentorschap voldoende om de benodigde ondersteuning te bieden. In specifieke situaties kan curatele meer bescherming bieden. Als u zich afvraagt of curatele in uw situatie nodig is kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Afwikkeling nalatenschap

We creëren rust en pakken regie wanneer u in het middelpunt van spanning in de familie staat. Wij behartigen úw belang, zonder die van anderen uit het oog te verliezen.

Testamentair bewind

U kunt ons in uw testament benoemen als executeur voor het afwikkelen van uw nalatenschap of als bewindvoerder ten behoeve van een erfgenaam.

Toezichthouder (levens)testament​​

Voor erfgenamen treden we op als gevolmachtigde bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Notariële volmacht​

We worden door kantonrechters van verschillende rechtbanken benoemd als (opvolgend) curator, bewindvoerder of mentor.

(Juridisch) advies​

Wanneer een benoeming tot executeur of bewindvoerder geen effect sorteert kunnen wij optreden als plaatsvervanger.​

Winkelwagen