Voor wie wij er zijn

Bobeldijk Financiële Zorgverlening biedt diensten aan cliënten uit verschillende doelgroepen. Om het overzichtelijker te maken, hebben we deze verschillende groepen uiteen gezet. Lees hieronder welke  producten en diensten wij u kunnen aanbieden.

Kwetsbare ouderen

Bij (beginnende)dementie of ouderdom kan het nodig zijn dat een ander uw zaken overneemt. Wij verzorgen dat graag voor u.

Psychiatrie

Wij verzorgen bewind en mentorschap voor cliënten met verschillende psychiatrische diagnoses en/of verslavingsproblematiek.

Bij gebrek aan zelfredzaamheid

Wanneer het niet meer lukt om zelf uw financiën of persoonlijke beslissingen goed te regelen ondersteunen en adviseren wij en vertegenwoordigen u waar nodig.

Bij een familieconflict

We creëren rust en pakken regie wanneer u in het middelpunt van spanning in de familie staat. Wij behartigen úw belang, zonder die van anderen uit het oog te verliezen.

Rechtbanken

We worden door kantonrechters van verschillende rechtbanken benoemd als (opvolgend) curator, bewindvoerder of mentor.

Licht Verstandelijke Beperking

LVB kan ervoor zorgen dat je niet alles zelf kan regelen. Wij zorgen dat alles goed geregeld is én kijken naar wat je zelf kan doen.

Als u een testament maakt

U kunt ons in uw testament benoemen als executeur voor het afwikkelen van uw nalatenschap of als bewindvoerder ten behoeve van een erfgenaam.

Als u een levenstestament maakt

U hebt zelf de regie over uw wensen op het gebied van financiën en zorg. U legt vast welke bevoegdheden u aan ons geeft en wij voeren het uit wanneer dat nodig is.

Als u erfgenaam bent

Voor erfgenamen treden we op als gevolmachtigde bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Notarissen

Wanneer een benoeming tot executeur of bewindvoerder geen effect sorteert kunnen wij optreden als plaatsvervanger.​

(Familie)
bewindvoerders

We denken mee en adviseren over de beste aanpak. We kunnen u ondersteunen bij het opstellen van rapportages en machtigingsverzoeken aan de rechtbank.

Voor goede doelen

Wij hebben ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen voor goede doelen en kunnen u in het gehele proces ontzorgen.

Winkelwagen