Aanbevelingen kantonrechter curatele, beschermingsbewind, mentorschap

In deze uitgave treft u de aanbevelingen aan van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht van de Rechtspraak. Deze aanbevelingen strekken landelijk, dus in alle rechtbanken, tot uitgangspunt, waarvan echter in bijzondere gevallen kan worden afgeweken.

23,95

Aanbevelingen kantonrechter curatele, beschermingsbewind, mentorschap

In deze uitgave treft u de aanbevelingen aan van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht van de Rechtspraak. Deze aanbevelingen strekken landelijk, dus in alle rechtbanken, tot uitgangspunt, waarvan echter in bijzondere gevallen kan worden afgeweken.

Deze aanbevelingen bevatten waardevolle informatie voor zowel de beroepspraktijk van curatoren, bewindvoerders en mentoren als familieleden die als vertegenwoordiger zijn benoemd. Er zijn door de Rechtspraak voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap in verschillende documenten aanbevelingen opgesteld.In deze bundelt reft u deze aan:
-Aanbevelingen curatele (4 maart 2021)
-Aanbevelingen meerderjarigenbewind (7 september 2018)
-Aanbevelingen mentorschap (2 december 2019)

Deze uitgave richt zich zowel op familieleden die als curator, bewindvoerder of mentor zijn benoemd als op de beroepsmatige uitvoerders en andere (juridische) professionals die te maken hebben met (één van) de wettelijke beschermingsmaatregelen.

Winkelwagen