Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel. Het wordt door de rechter ingesteld als u vanwege uw lichamelijk of psychische omstandigheid niet meer goed voor uw financiën kan zorgen. Het kan dan gaan om psychische kwetsbaarheid, verstandelijke beperking, verslavingen of senioren die de financiën niet meer goed zelf kunnen regelen. Ook het hebben van problematische schulden kan een reden zijn om bewindvoering in te stellen.

De taken van de bewindvoerder

De bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. Wanneer er bewind is ingesteld maken wij een financieel overzicht: de boedelbeschrijving. De hoofdtaak van de bewindvoerder is om alles wat onder het bewind valt goed te beheren. Ook regelen wij uw financiële huishouding, doen belastingaangifte en vragen, wanneer dat van toepassing is, toeslagen aan.

Bewindvoering in de praktijk

Samen met u zullen wij een budgetplan opstellen. Hierin staan al uw vaste uitgaven en het geld dat u nodig hebt om te leven. U krijgt eigen logingegevens zodat u altijd kan meekijken in uw eigen financiële gegevens. Ook stellen we een plan van aanpak op waarin we de afspraken voor het bewind vastleggen. Regelmatig is er contact en op vaste tijden zijn we voor u bereikbaar voor al uw vragen over het bewind. De rechter houdt toezicht en controleert de bewindvoerder.

Bewind en mentorschap

Beschermingsbewind heeft betrekking op uw financiën, persoonlijke niet-financiële beslissingen neemt u zelf. Het kan voorkomen dat er ook beslissingen genomen moeten worden op het gebied van verzorging en behandeling. Wanneer u niet meer in staat bent om dat zelf te doen kan er een mentor worden benoemd. Als beschermingsbewindvoerder werken wij waar nodig samen met de mentor, zodat het voor u overzichtelijk blijft. Het is ook mogelijk dat wij als mentor worden benoemd.

Beschermingsbewind bij een groter vermogen

Bobeldijk Financiële Zorgverlening heeft ook ervaring met grotere vermogens. Wanneer u een beschermingsbewindvoerder nodig hebt en over vermogen beschikt bent u bij ons aan het juiste adres. Met onze deskundigheid, persoonlijke blik en groot zakelijke netwerk zoeken wij naar een verantwoorde manier om uw vermogen te bewaren en/of duurzaam te beleggen. Dit doen wij op een manier die bij u past.

Bewindvoering aanvragen

Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de rechtbank. De aanvraag kan door u zelf of door een betrokkene, zoals familie of uw zorginstelling worden gedaan. Wij kunnen u hierbij helpen. In een eerste gesprek bespreken we uw verwachtingen van het bewind en inventariseren we de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag. Wanneer de aanvraag bij de rechtbank wordt behandeld gaan wij met u mee.

Kosten van de bewindvoering

De tarieven voor bewindvoering worden door de overheid vastgesteld. In veel gevallen komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. Wanneer u daarvoor in aanmerking komt vragen wij dat voor u aan bij uw gemeente. Als u over voldoende vermogen beschikt betaald u deze kosten zelf.

Winkelwagen