Wat is bewind?

Een bewind wordt tijdelijk of voor een onbepaalde tijd ingesteld indien een meerderjarige niet in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of geestelijk toestand. Ook kan een bewind tijdelijk ingesteld worden in geval van problematische schulden of als er sprake is van verkwisting.

Vermogensrechtelijke belangen zijn één of meer goederen die aan een meerderjarige toebehoren. Bijvoorbeeld een bankrekening of huis. Hierbij horen ook goederen die behoren tot het huwelijksgemeenschap of het geregistreerd partnerschap en die niet uitsluitend onder het bestuur van zijn echtgenoot dan wel geregistreerde partner staan.

Winkelwagen